Privacy statement

Privacybeleid ‍
Jouw privacy is belangrijk voor ons (“Metics”). Dit Privacybeleid (“Beleid”) onthult onze informatieverwerkingspraktijken, inclusief ons beleid met betrekking tot de soorten informatie die worden verzameld en bijgehouden via onze website, beschrijvingen van hoe dergelijke informatie wordt gebruikt en de identificatie van de partijen met wie de informatie kan worden gedeeld. Dit beleid is van toepassing op de Metics-websites.

 1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking ‍Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door:

‍Verantwoordelijke voor gegevensverwerking (AVG) Metics Modelling B.V. Beatrixpark 22 7101 BN Winterswijk Nederland

‍2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van hun gebruik
a) Bij het bezoeken van de website
Wanneer je onze website www.metics.io bezoekt, stuurt de browser die je op je apparaat gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt geregistreerd zonder jouw tussenkomst en tot de geautomatiseerde verwijdering bewaard:

 • IP-adres van de verzoekende computer
 • datum en tijd van toegang
 • naam en URL van het opgehaalde bestand
 • website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer URL)
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van je computer en de naam van je toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: het waarborgen van een soepele verbinding met de website, het garanderen van comfortabel gebruik van de website, de evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, en voor verdere administratieve doeleinden.

‍b) Bij gebruik van ons contactformulier
Voor vragen van welke aard dan ook bieden we je de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Het is noodzakelijk om een geldig e-mailadres te verstrekken, zodat we weten van wie het verzoek afkomstig is en om het te beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. De gegevensverwerking met het doel om contact met ons op te nemen is in overeenstemming met Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a AVG op basis van je vrijwillig verleende toestemming. De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld voor het gebruik van het contactformulier, worden automatisch verwijderd na voltooiing van het verzoek dat je hebt gedaan.

‍3. Gegevens bekendmaking
Een overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan derden voor andere doeleinden dan die hieronder vermeld, vindt niet plaats. We delen je persoonlijke informatie alleen met derden als:

 • je, volgens Art. 6 par. 1 zin 1 lit. a AVG, hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven,
 • bekendmaking krachtens Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f AVG vereist is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat je een overwegend belang hebt bij het niet bekendmaken van je gegevens,
 • bekendmaking volgens Art. 6 par. 1 zin 1 lit. c AVG een wettelijke verplichting is,
 • dit wettelijk is toegestaan en volgens Art. 6 par. 1 zin 1 lit. b AVG vereist is voor de afhandeling van contractuele relaties met jou. Gegevens worden niet overgedragen aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen), tenzij wij hiertoe verplicht zijn door een officiële of gerechtelijke beslissing.

‍4. Cookies
We gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die je browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op je apparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) wanneer je onze website bezoekt. Cookies beschadigen je apparaat niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie opgeslagen, elk met betrekking tot het specifieke gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk kennis hebben van jouw identiteit. Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor jou aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat je al individuele pagina’s op onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat je onze site hebt verlaten. Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, die voor een bepaalde periode op je apparaat worden opgeslagen. Als je onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, herkent het automatisch dat je al bij ons bent geweest en welke invoeren en instellingen je hebt gemaakt, zodat je ze niet opnieuw hoeft in te voeren. Aan de andere kant gebruiken we cookies om statistisch het gebruik van onze website vast te leggen en te evalueren met het oog op de optimalisatie van ons aanbod. Als je onze pagina automatisch opnieuw bezoekt, herkennen deze cookies dat je al bij ons was. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd. De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn voor de genoemde doeleinden vereist om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen volgens Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f AVG. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Je kunt je browser echter zo configureren dat er geen cookies op je computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat je niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

‍5. Links naar andere websites
De Metics-site kan links bevatten naar andere websites of applicaties. Metics is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. De links vanaf een Metics-website impliceren niet dat Metics de websites van derden heeft ondersteund of beoordeeld. We raden je aan om rechtstreeks contact op te nemen met de exploitanten van deze websites voor informatie over hun privacybeleid.

‍6. Algemene opmerking over socialemediaplugins
Op basis van Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f AVG vertrouwen we op onze website op social plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn.

‍a) LinkedIn
Je kunt plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn of de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna “LinkedIn”) vinden. Je kunt de LinkedIn-plug-ins herkennen aan het overeenkomstige logo of de “Recommend” -knop. Houd er rekening mee dat bij het bezoeken van onze website de plug-in een verbinding tot stand brengt tussen je respectieve internetbrowser en de server van LinkedIn. LinkedIn wordt geïnformeerd dat onze website is bezocht met jouw IP-adres. Als je op LinkedIn’s “Aanbevelen-knop” klikt en tegelijkertijd bent ingelogd op je LinkedIn-account, heb je de mogelijkheid om inhoud van onze website te koppelen aan je profielpagina op LinkedIn. Hierdoor kan LinkedIn je bezoek aan onze website associëren met jou of je gebruikersaccount. Je moet begrijpen dat we geen kennis hebben van de inhoud van de ingediende gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Voor meer details over het verzamelen van gegevens en je wettelijke opties, evenals instellingsopties, kun je de website van LinkedIn bezoeken. Deze zijn te vinden op http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

‍7. Betrokken rechten ‍
Je hebt het recht om:

 • overeenkomstig Art. 15 AVG, informatie over jouw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, op te vragen. In het bijzonder kun je informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonlijke gegevens, de categorieën ontvangers aan wie je gegevens zijn verstrekt, de geplande bewaartermijn, het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van het recht om een klacht in te dienen, de bron van hun gegevens, als deze niet bij ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en indien van toepassing, zinvolle informatie over de details ervan;
 • overeenkomstig Art. 16 AVG, onmiddellijke correctie van onjuiste of volledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, eisen;
 • overeenkomstig Art. 17 AVG, de verwijdering van jouw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, te eisen, tenzij de verwerking dient voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het doen gelden, het uitoefenen of verdedigen van juridische claims is vereist;
 • overeenkomstig Art. 18 AVG, de beperking van de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar je deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 AVG;
 • overeenkomstig Art. 20 AVG, jouw persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat, of om de overdracht naar een andere verantwoordelijke te vragen;
 • overeenkomstig Art. 7 par. 3 AVG, jouw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde te herroepen. Als gevolg hiervan zijn wij niet langer gerechtigd om de gegevensverwerking die op deze toestemming is gebaseerd, voor de toekomst voort te zetten, en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 AVG.
 1. Recht van bezwaar ‍
  Als jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f AVG, heb je het recht om in overeenstemming met Art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, voor zover er redenen zijn die voortvloeien uit jouw specifieke situatie of het bezwaar tegen direct marketing. In het laatste geval heb je een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt geïmplementeerd zonder een specifieke situatie te vermelden. Als je je recht op herroeping of bezwaar wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar info@metics.io.
 2. Gegevensbeveiliging ‍
  We gebruiken de veelgebruikte Secure Socket Layer (SSL) -methode in combinatie met het hoogste encryptieniveau dat door je browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dit een 256-bits encryptie. Als jouw browser geen 256-bits encryptie ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een enkele pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden, wordt aangegeven door de gesloten weergave van het sleutel- of slotpictogram in de onderste statusbalk van je browser.

Daarnaast gebruiken we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of bescherming tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

‍10. Bijwerken en wijzigen van dit privacybeleid
Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status 01.01.2023. Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of vanwege gewijzigde wettelijke of regelgevende eisen, kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen.